ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

nebantsdazerdot.hu webáruház
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NE BÁNTSD AZ ERDŐT EGYESÜLET (NBAE) KÖRNYEZETBARÁT WEBSHOPJA

Hatályos: 2021. 03. 01-TŐL

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az NBAE és a
nebantsdazerdot.hu oldalon keresztül elérhető webáruház („NBAE shop”)
vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések
általános feltételeit határozza meg.
 
 
1.                  AZ NBAE Adatai:
1.1                Név: Ne Bántsd az Erdőt Egyesület
1.2               Székhely: 7838 Vajszló, Durgó tanya Hrsz.: 025, Levelezési cím: 9027
Győr, Klapka Gy. u.2.
1.3               Telefonszám: +36 70 378 0437
1.4               Email cím: zsuzsanna.pallang@gmail.com
1.5               Bejegyző bíróság megnevezése: Pécs Városi Bíróság
1.6               Adószám: 1916496-2-02
1.7              Tárhely szolgáltatója: Tarhely.eu Kft. (címe: 1144 Budapest, Ormánság
utca 4. X. emelet 241., email cím: gdpr@tarhely.eu
 
2.                 Preambulum
2.1               Az NBAE a jelen ÁSZF megalkotásánál a vásárlók pontos, jól átlátható
tájékoztatásának és korrekt kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte az
NBAE Webshop termékek iránt érdeklődő vásárlók és az egyesületünk online
támogatói legnagyobb elégedettségének elérése céljából.
 
3.                 Kiemelt rendelkezések
3.1               ÁSZF hatálya az NBAE webshopban megvásárolható valamennyi
árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi
szerződések elválaszthatatlan részeként korlátozás nélkül alkalmazandó. A
szerződéskötés nyelve a magyar.
3.2              Az NBAE webshopon keresztül kötött szerződés nem minősül
írásbelinek, ugyanakkor az NBAE valamennyi adás-vételi jogügylethez egyedi
szerződés azonosítót (Rendelésszám) rendel, amely útján a szerződéseket
iktatja. A szerződések utólagos hozzáférhetőségét erre irányuló kérés alapján

biztosítjuk, továbbá a szerződés egyedi feltételei a vásárló számára az elküldött
visszaigazoló email üzenetben is megtalálhatóak.
3.3              Az NBAE magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát,
szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.
3.4              Az NBAE webshopban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF
elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. Az NBAE
technikai eszközök útján biztosítja, hogy az NBAE webshopban létrejövő
vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen
ÁSZF elfogadása tárgyában. Jelen ÁSZF elfogadásával Ön beleegyezik, hogy a
szükséges tájékoztatásokat Önnek az NBAE a jelen ÁSZF útján, illetve az
nebantsdazerdot.hu weboldalon keresztül adja meg.
3.5              A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható,
majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható az NBAE
webshopot látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az
adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét
megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.
3.6              Az NBAE az ÁSZF hatálya alá tartozó jogügyletek során a saját
nevében jár el.
 
4.                 Webáruház látogatás
4.1               Az NBAE webshop termékkatalógusában a termékek
termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak.
A termékcsoportokon belül meghatározott termékfőcsoportok és alcsoportok
segítségével is támogatjuk a könnyű tájékozódást.
4.2              A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról, elérhető színekről és
méretekről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás
útján tájékozódhat.
 
5.                 Fiók regisztráció
5.1               A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció

6.                 Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata
6.1               Az NBAE webshopban kínált termékekre vonatkozó adás-vételi
szerződés megkötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges,
a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
6.2              A fenti 4. pontban leírt látogatás során a tájékozódást követően
a „Kosárba teszem” feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket virtuális
kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik a
következő információs ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a termék

elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltüntetve a termék megnevezését,
méretét, színét, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt.
Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-
külön megjelennek ezen az oldalon. Termék vásárlási szándéka esetén a
kötelező számlakibocsátás miatt, csak Termék típusú tétel szerepelhet
kosarában! Amennyiben Támogatást is küldene számunkra, akkor kérjük, hogy
azt a termékvásárlási tranzakció befejezést követően, külön tegye meg!
6.3              Az előző 6.2 pont szerinti felületen módosítani tudja a korábbi
választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét
tudja csökkenteni, vagy növelni. Ezen a felületen választhat továbbá, hogy
visszatér az NBAE webshopba egyéb termékek iránt érdeklődik vagy befejezi a
termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására
irányuló további teendőket a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva fejezheti
be a vásárlást a Simple Pay bankkártyás fizetési modullal történő fizetéssel.
6.4             Simple Pay bankkártyás fizetés móddal teljesítheti fizetési szándékát.
Az NBAE az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal
összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat semmilyen
esetben nem számít fel. Ezen az oldalon belül is lehetősége van továbbá a
kiválasztott termék(ek), megrendelési szándék módosítására a „Kosár
módosítása” gombra kattintva. A házhozszállítás díját a választott fizetési mód
nem befolyásolja.
6.5              A harmadik fél fizetési szolgáltató által biztosított fizetési módhoz
kapcsolódóan minden esetben irányadóak az igénybe vett fizetési szolgáltató
szerződéses feltételei. A harmadik fél fizetési szolgáltató a fizetési tranzakcióhoz
kapcsolódóan díjat érvényesíthet az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként.
Ezen szolgáltatási díjak nem tekinthetőek az NBAE által nyújtott termék
ellenértékének, nem képezik az NBAE webshop bevételét, ezek mértékét nem
az NBAE határozza meg.
6.6             A regisztrációhoz nem kötött vásárlás miatt a vásárlással összefüggő
személyes adatai, valamint számlázási adatai megadását kérjük. Ugyanezen az
oldalon kérjük a szállítási cím adatainak megadását, valamint itt kapcsolhat
megjegyzést a megrendeléséhez.
6.7              Ha megadott minden szükséges személyes adatot, a  „Megrendelés
elküldése” feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott
termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű
összefoglalását, áttekinthetőségét, ellenőrizhetőségét és javíthatóságát
szolgálja és biztosítja.
6.8              Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent
rendben talál, úgy a „Bankkártáys fizetés” vagy „Azonnali átutalás” ( gombra
kattintással Önnek fizetési kötelezettsége keletkezik)”gombra kattintva
véglegesítheti a megrendelését és elküldheti az NBAE részére, ellenkező
esetben az „Adatok megadása” gombra kattintva visszaléphet korábbi oldalra
az adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel
jár.

6.9             A rendelés véglegesítését követően a harmadik fél fizetési szolgáltató
oldalára irányítjuk, amennyiben a megrendelés során bankkártyás fizetési
módot választott.
6.10          A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül e-mailben
visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy
megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének
részleteit, a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatót is tartalmazza. A
visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő
visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében
foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF
elfogadásával beleegyezését adja. Amennyiben Ön nem kívánja beleegyezését
adni a szerződések fentiek szerinti tartós adathordozón történő
visszaigazolásához úgy az NBAE webshop termékeinek vásárlására az NBAE
Költő utcai székhelyén tudunk az Ön számára lehetőséget biztosítani.
6.11            A szerződés a visszaigazoló e-mail Önhöz való megérkezésével jön
létre. Amennyiben a visszaigazoló email a megrendelésének elküldésétől
számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a
szerződéses kötelezettség alól.
6.12           Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló e-mail
alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló e-mail
alapján 1 munkanapon belül küldött válasz e-mail útján is. Ezt ugyanakkor már
szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését
felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a
javított adatok helyességét megerősíti.
6.13           A Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az NBAE-t a az Ön által
tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, e-mail fogadására nem
alkalmas e-mail elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési
késedelemért, hibáért felelősség nem terheli.
7.                  Szerződés teljesítése
7.1               A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt
termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására az Ön által
megjelölt magyarországi címre. A “Környezetbarát” termékek esetén a szállítási
idő akár 15 nap is lehet. Amennyiben Ön több terméket is rendel egyidejűleg,
úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék
szállítási ideje lesz irányadó. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a
teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként
minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem
fellelhető a szállítási címen).
7.2               Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a
csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét.
 
8.                 Kedvezmények

8.1               Az NBAE webshopban nem állandó jelleggel tartunk akciós
termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.
8.2              Az NBAE tagsági kedvezmény az NBAE webshopban vehető
igénybe. A tagsági kedvezményt az NBAE webshopban történő vásárlásnál Ön
kizárólag akkor tudja érvényesíteni, amennyiben vásárláskor megadja egyedi
kuponkódját.
8.3              Egyes kedvezmények igénybevételével összefüggésben az alábbi
korlátozásokat szükséges figyelembe venni:
·         Akciós árú termékek esetében további (egyedi/tagsági)
kedvezmény nem érvényesíthető;
·         Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott
időszakban érvényesek és felhasználhatók;
·         Kedvezmények (egyedi/tagsági) összevonására, halmozására
nincs lehetőség.
 

8.4 Voucherek
Az értékesítésre kerülő voucherek (utalványok) vevőivel történő kapcsolattartási, ügyfélkezelés feladatok és kötelezettségek az értékesítésig, azaz a vételár megfizetése és az ennek ellenében kibocsátott voucher (utalvány) vevő részére történő

megküldéséig a Ne Bántsd az Erdőt Egyesületet terhelik. Az értékesítést követően azonban a vevővel történő kapcsolattartási, ügyfélkezelési feladatok és kötelezettséget, a nyújtott szolgáltatásra vonatkozó garanciális, illetőleg szavatossági igények kezelése a Voucher Szolgáltatást nyújtó feladata, melyről a Ne Bántsd az Erdőt Egyesület a vevőt teljeskörűen köteles tájékoztatni. Ne Bántsd az Erdőt Egyesület a vevő felé arra vállal kötelezettséget, hogy az általa értékesített voucherekkel (utalványokkal) a bennük megjelölt tartalommal, feltételek szerint és meghatározott időtartamban a megvásárolt szolgáltatás/termék Voucher Szolgáltatást nyújtónál igénybe vehető. Amennyiben Szolgáltatást nyújtó alapos indok nélkül megtagadja a vevő által Ne Bántsd az Erdőt Egyesületnél megvásárolt voucher (utalvány) alapján az abban megjelöltek szerinti szolgáltatás/termék igénybevételét, vagy adott esetben a vevők számára elérhetetlenné válik, illetőleg a megvásárolt szolgáltatást a voucherben (utalványban) megjelölt tartalommal Szolgáltatást nyújtó alapos indok nélkül megtagadja vagy nem biztosítja, és cserébe a vevő részére kompenzációt sem ajánl fel, úgy az ebből eredő valamennyi kárért Szolgáltatást nyújtó felelős, köteles azt akár a vevő, akár (amennyiben a vevő az Ne Bántsd az Erdőt Egyesülettel szemben érvényesítné ( kárigényét) a Ne Bántsd az Erdőt Egyesület felé megtéríteni.

Szolgáltatást nyújtó köteles az Értékesítő által árult voucherben (utalványban) foglaltak szerinti mennyiségben, minőségben, időtartamban, tartalommal és a megadott feltételek szerinti szolgáltatás/termék igénybevételét maradéktalanul biztosítani.

9.                 Kellékszavatosság, jótállás
9.1               A kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó, fogyasztók
vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a
fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint
közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
9.2              Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön az NBAE hibás teljesítése esetén az NBAE-vel szemben
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai
szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény
teljesítése lehetetlen vagy az NBAE számára más igénye teljesítéséhez
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a
kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az NBAE költségére
Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra
is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra az NBAE adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem
később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.
Ugyanakkor az NBAE felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől

számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már
nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az NBAE-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye
érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön
igazolja, hogy a terméket az NBAE nyújtotta. A teljesítéstől számított hat
hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
9.3              Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet alapján az
NBAE jótállásra köteles. Tartós fogyasztási cikknek minősül például a
távcső, látcső 10.000 Ft eladási ár felett. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis
az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében
értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel kezdődik,
tehát a terméknek az Ön részére történő átadásának napjával. Tartós
fogyasztási cikkekre a rendelet egy éves kötelező jótállási időtartamot ír
elő. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem tartozik jótállás alá a
hiba, ha annak oka a termék Ön részére való átadását követően lépett
fel.  
Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három
munkanapon belül érvényesít csereigényt, az NBAE köteles a terméket
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok
gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
Az NBAE a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
Az NBAE felhívja az Ön figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a fent meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 

10.             Termékszavatosság
10.1            A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában
alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük
és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző
pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését
kérheti.
 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba
hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e
jogosultságát elveszti.
 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti
termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot
bizonyítania.
Az NBAE felhívja a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve

kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.
 
11.               Elállás
11.1             Az NBAE webshopban kötött szerződés esetén a Önt, mint fogyasztót
az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által
megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog
illeti meg. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez
kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási
jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől
számítandó.
11.2            Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek)
átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot az NBAE jelen ÁSZF 1. pontjában
megjelölt elérhetőségeire kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben. Ön
határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt
elküldi elállási nyilatkozatát.
11.3            Ön, mint fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF
mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb
erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. Önt terheli annak bizonyítása,
hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek
megfelelően gyakorolta.
11.4            Ha Ön, mint fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll az
NBAE-vel kötött szerződéstől, az NBAE-vel legkésőbb az Ön elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az
Ön által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket, például a fuvarozási költséget is. Ha Ön
kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási
módot választott, az NBAE nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket.
11.5            Az NBAE a fentieknek megfelelő elállás esetén Önnek, mint
fogyasztónak visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal
megegyező módon téríti vissza. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján az NBAE
a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de Önt ebből adódóan
semmilyen többletdíj nem terhelheti. 
11.6            Ha Ön a fentieknek megfelelően eláll az NBAE webshop útján kötött
szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás
közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a jelen ÁSZF 1.
pontjában megjelölt címre, vagy személyesen visszaadni a jelen ÁSZF 1.
pontjában megjelölt címen. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül,
ha Ön a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
11.7            A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
11.8            Az NBAE mindaddig visszatarthatja az az elállás esetén visszajáró
összeget, amíg az NBAE vissza nem kapta a terméket, vagy Ön kétséget

kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot
kell figyelembe venni.
11.9            A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt
bekövetkezett értékcsökkenésért Ön felel.
11.10         Ön nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék
tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő
felbontása után nem küldhetők vissza.
12.              Ügyfélszolgálat
12.1            Az NBAE abban érdekelt, hogy Ön a legteljesebb mértékben meg
legyen elégedve az NBAE webshop szolgáltatásával, ezért bármilyen észrevételt
szívesen fogad.
12.2           Az NBAE webshoppal kapcsolatos ügyekben az
zsuzsanna.pallang@gmail.com e-mail címen, a 9027 Győr, Klapka Gy. u.2. címen,
vagy a +36 70 378 0437-es telefonszámon érheti el munkanapokon 9-17 óra
között. Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra:
“nebantsdazerdot.hu webáruház”.
 
13.              Jogérvényesítési lehetőségek
13.1          Panaszkezelés
13.2           Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató
és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait
kérjük írja meg nekünk az  zsuzsanna.pallang@gmail.com  e-mail címre. Kérjük,
hogy panaszában utaljon a boltunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés
sikertelenségének körülményeire.
13.3           Ha egyetértünk panaszával azt haladéktalanul orvosoljuk, és a panasz
kézhezvételétől számított 30 napon belül érdemi választ küldünk Önnek. Ha
nem értünk egyet panaszával, vagy ha nem lehet azt azonnal kivizsgálni, akkor
a panaszt és az azzal kapcsolatos álláspontunkat rögzítjük egy jegyzőkönyvben,
és legkésőbb az érdemi válasszal együtt megküldjük Önnek. Ha nem értünk
egyet panaszával, akkor azt az érdemi válaszunkban meg fogjuk indokolni.
13.4           A panasz elutasítása esetén az NBAE a Önt írásban tájékoztatja arról,
hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület
eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes
hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési
címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy az NBAE a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását. A
vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt
évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
(Ftv. 17/A (7).
13.5         Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

13.6           Amennyiben az NBAE és a fogyasztó között esetlegesen fennálló
fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára.
13.7           Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a
fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a
lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását
követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
13.8           Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a
termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés
megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli,
békés rendezése céljából  Ön eljárást kezdeményezhet az Ön lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületre
vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény
szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az
áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető
testületek székhelye, telefonszáma, internetes elérhetősége és levelezési
címe  itt  érhető el. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által
működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
·         Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
·         Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
·         Email cím: info@baranyabekeltetes.hu
 Telefon: +36 72 507 154
 Mobil: +36 20 283-3422

13.9           Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére
polgári eljárás keretében.
13.10        Online vitarendezési platform. A fogyasztói jogviták rendezése
érdekében Önnek lehetősége van panaszt benyújtani az európai online
vitarendezési platformon, amely  itt  elérhető:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show .
 
14.             Szerzői jogi feltételek
14.1             A nebantsdazerdot.hu oldalon található szerzői alkotások szerzői jogi
védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket),
amelyek felett az NBAE minden őt megillető jogot fenntart. A
nebantsdazerdot.hu oldal látogatói nem jogosultak az NBAE szerzői jogi
alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására,
átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő
hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői
jogi törvény rendelkezései irányadóak.
 

15.              Technikai feltételek
15.1            Az NBAE nyilatkozik, hogy a nebantsdazerdot.hu oldalain működő
információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent
kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi
óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss
adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal
használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki
korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és
kockázatok elfogadását.
15.2           Az NBAE által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott
eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az „Adatkezelési
Szabályzat” tartalmazza.
 
16.             Ászf hatálya, Módosítása
16.1            Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre
terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával,
vagy visszavonással veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-
vételi szerződések vonatkozásában. Az NBAE fenntartja a jogot a jelen ÁSZF
bármely időpontban történő módosítására, vagy visszavonására. Új ÁSZF
kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket
főszabály szerint nem érinti, tartalmukat nem módosítja. Amennyiben az új
ÁSZF a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adásvételi szerződésekre mégis
valamilyen módon hatással van, Ön a szerződéstől elállhat.
 
17.              Záró rendelkezések
17.1            A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog
szabályai irányadóak.
 
Melléklet – Elállási nyilatkozatminta
(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa
vissza)
Címzett: Ne Bántsd az Erdőt Egyesület 9027 Győr, Klapka Gy. u.2.
 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási
jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés
tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
Fogyasztó neve:
Fogyasztó(k) címe:
Fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):
Kelt: